Iaido.

Konsten att dra och hantera det japanska svärdet.

  Kort om Iaido (居合道)

 1. Iaido är en japansk kampkonst, läran att dra och hugga med det japanska svärdet katana, med rötter från bushi (den japanska krigaren, samurajen) och det japanska feodalsamhället. ZNKR Iai och Hōki-ryū är de stilar Shinken Dojo tränar. Förr i tiden var stilarna lärda från generation till generation inom familjen. Idag är Iaido en världsspridd kampkonst och det finns många olika stilar. En del mer spridda ute i världen än andra.De mindre stilarna är utdöende, en del är förglömda inom några decennier – kunskap som går i graven när det inte förs vidare.

 1. Vi tränar iaido i kataform, ett bestämt rörelsemönster i förutbestämda miljöer och antal motståndare. Genom fokuserad träning och viljan att bli duktigare lär du känna dig själv. Du får en bättre kroppskontroll och givetvis bättre fysik, kondition och vighet. Du utvecklas med hjälp av svärdet. Vi försöker även få en djupare förståelse för den japanska kulturen via budo (krigarens väg), då det är en bra grund att stå på när man kommer till en avancerad nivå i sitt iaidoutövande. Iaido och den japanska kulturen går hand i hand med varandra. Vi arbetar även mycket med ki (energi). Det är en hel del japanska termer under träningen men undervisningen sker på svenska.

  Kort om Hōki-ryū (伯耆流)

 1. Hōki-ryū grundades 1596, i slutskedet av Muromachiperioden, av Katayama Hōki-no-kami Fujiwara Hisayasu (片山伯耆守藤原久安)(1575–1650), efter att han fått inspiration och upplysning i en gudomlig dröm. Katayama hade tidigare lärt sig 18 hemliga svärdstekniker av sin farbror, Katayama Shōan, och drömmen kom till honom efter att ha bett och tränat, utan avbrott i sju dagar och sju nätter, vid Atago-helgedomen i Kyoto. Han skapade därefter sin egen stil och svärdstradition - Hōki-ryū.

 1. 1604, efter en uppvisning av katan ”Iso-no-nami” blev stilen licensierad av kejsare Go-Yōzei. Katayamas stil hette från början Ikkan-ryū (一貫流) men kallades inom familjen, Katayama-ryū (片山流). Stilen spred sig utifrån Kumamoto till resten av landet under namnen Hōki-ryū (伯耆流) och Katayama Hōki-ryū (片山伯耆流). Shinken Dojos gren av Hōki-ryū är Kumagai-ha Hōki-ryū och vi tränar under överinseende av Kimura-sensei, Kimura dojo, i norra Kumamoto.

 2. Mer om Hōki-ryū på Wikipedia
  Mer om Iaido på Wikipedia